Świat Nieruchomości - Bracia Juszczak
- Pośrednictwo - Wycena - Kredyty -

Działka 3989 m²

Oferta nieaktualna

 - foto 1 - foto 3 - foto 5 - foto 7 - foto 9 - foto 11
Ofertę prowadzi
Świat Nieruchomości - agent Agnieszka Jagielska
Oferta 1802/3265/OGS
Na sprzedaż
Lokalizacja
Cena
478 680 zł
Cena za m2
120 zł/m²
Powierzchnia
3 989 m²
Powierzchnia działki
3 989 m²
Dodano
2019-02-15
Ostatnia zmiana
2019-09-23
Szczegóły oferty
Stan prawny gruntuWłasność
Kształt działkiProstokąt
Wydane warunki zabudowyTak
Szanowni Państwo!

Przedkładamy do sprzedaży nieruchomość niezabudowaną, składającą się z działek numer 61/8 oraz numer 61/1, położoną w Rokitnie, gmina Przytoczna, powiat międzyrzecki, województwo lubuskie, o łącznej powierzchni 0,3989 ha.

OSTATECZNA CENA DO UZGODNIENIA! ZAPRASZAM DO PRZEDKŁADANIA OFERT!


Dla nieruchomości wydano decyzję o warunkach zabudowy. Ustalono warunki zabudowy i zagospodarowania dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego, wolno stojącego wielorodzinnego, z ustanowionymi samodzielnymi, odrębnymi lokalami, z funkcją usługowo-handlową, pensjonatu i domu opieki z niezbędnym uzbrojeniem i zjazdem na drogę gminną przez dz. nr 61/12 i dopuszczonym bezpośrednim zjazdem z drogi powiatowej.

Nieruchomość malowniczo usytuowana jest między jeziorami u podnóża historycznego wzgórza, tuż przy Sanktuarium Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej w Rokitnie. Nieruchomość ma dostęp do ogrodów rozciągających się bezpośrednio za bazyliką. Znajdują się tam błonia rokitniańskie otoczone starannie wypielęgnowaną roślinnością, pośród której znajdują się kaplice i rzeźby. Słynna jest także składająca się z 32 stacji Kalwaria Rokitniańska - jedyne takie miejsce w zachodniej Polsce. W pobliżu znajdują m.in Jezioro Rokitno oraz jedno z największych i najczystszych jezior Ziemi Lubuskiej ? Jezioro Lubikowskie. To znakomite miejsce do wypoczynku i rekreacji przysłuży się nie tylko osobom szukającym ciszy, spokoju i uduchowienia, ale również fanatykom sportu, tj. wędkarstwa, kajakarstwa, czy nurkowania.

Nieruchomość stanowi m.in. doskonałą opcję dla Inwestora planującego budowę ośrodka opieki senioralnej. Inwestorzy mogą wykorzystać dostępne programy wsparcia unijnego: "srebrnej gospodarki" w kierunkach rozwoju woj. lubuskiego, tworząc przykładowo kompleksy apartamentów na wynajem, rezydencje prywatne, przedsięwzięcia komercyjne, organizując szkolenia, integracje i przyjęcia.

Z danych Sanktuarium w Rokitnie wynika, że każdego roku odwiedza je ok. 300 tys. pielgrzymów i turystów z Polski i zagranicy, co daje niezwykły potencjał inwestycyjny sprzedawanej nieruchomości. Funkcjonujące ośrodki opieki senioralnej na terenach wsparciem unijnym: http://zlotywiek.org.pl/, http://www.apartamentysenioralne.pl/

Nie jest to oczywiście jedyna możliwa perspektywa dla potencjalnego Inwestora. Niewątpliwie, dzięki szeroko określonym warunkom zabudowy działki mają wielopłaszczyznowy potencjał. To, jak on zostanie wykorzystany zależy wyłącznie od Nabywcy.

Nieruchomość wolna jest od jakichkolwiek roszczeń i obciążeń.
W celu uszczegółowienia danych dot. oferty zapraszam do kontaktu.

Agnieszka Jagielska
tel. 71 330 33 00, kom. 724 33 33 00
e-mail: a.jagielska@swiat.nieruchomosci.pl

Świat Nieruchomości
50-062 Wrocław, Plac Solny 16
50-123 Wrocław, ul. Oławska 28
tel. 71 330 33 00
www.swiat.nieruchomosci.pl

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Ladies and gentlemen!

We offer for sale an undeveloped property, consisting of plots number 61/8 and number 61/1, located in Rokitno, commune Przytoczna, poviat Międzyrzecki, Lubuskie voivodship, with a total area of 0.3989 ha.

FINAL PAYMENT TERMS FOR NEGOTIATIONS! I INVITE YOU TO SUBMIT OFFERS!

A decision on building conditions has been issued for the property. Establishment and development conditions for the investment consisting in the construction of a multi-family residential building, with independent, separate premises, with a commercial and service function, a guest house and a nursing home with the necessary developing land infrastructure and exit for the municipal road through No. 61/12 and admitted direct exit from the poviat road.

The property is picturesquely situated between the lakes at the foot of the historic hill, next to the Sanctuary of Our Lady Patiently Listening in Rokitno. The property has access to the gardens stretching directly behind the basilica. There are the Rokitnia's grounds surrounded by carefully groomed vegetation, among which there are chapels and sculptures. It is also famous for 32 stations Kalwaria Rokitniańska - the only such place in western Poland. Nearby are among others Rokitno Lake and one of the largest and cleanest lakes of the Lubusz Land - Lubikowskie Lake. This great place for rest and recreation will serve not only those seeking peace, tranquility and spiritualization, but also sports fanatics, such as fishing, canoeing or diving.

The property is among others an excellent option for an investor planning to build a senior care center. Investors can use the available EU support programs: "silver economy" in the development directions of the Lubuskie Voivodeship, creating, for example, apartment complexes for rent, private residences, commercial enterprises, organizing training, integration and adoption.

From the data of the Sanctuary in Rokitno, it is estimated that about 300,000 visits each year, include pilgrims and tourists from Poland and abroad, which gives the investment potential of the real estate sold. Functioning centers for senior care in the areas of EU support: http://zlotywiek.org.pl/, http://www.apartamentysenioralne.pl/

Of course, this is not the only possible prospect for a potential investor. Undoubtedly, thanks to the widely defined conditions of development, plots have a multifaceted potential. How it is used depends solely on the Purchaser.

The property is free from any claims and encumbrances.
In order to specify the details of the offer, I invite you to contact me.

Agnieszka Jagielska
tel. 71 330 33 00, kom. 724 33 33 00
e-mail: a.jagielska@swiat.nieruchomosci.pl

Świat Nieruchomości
50-062 Wrocław, Plac Solny 16
50-123 Wrocław, ul. Oławska 28
tel. 71 330 33 00
www.swiat.nieruchomosci.pl
Zapytaj o szczegóły oferty

Oferty podobne

Działka 3989 m² - zdjęcie 1
Działka 3989 m² - zdjęcie 2
Działka 3989 m² - zdjęcie 3
Działka 3989 m² - zdjęcie 4
Działka 3989 m² - zdjęcie 5
Działka 3989 m² - zdjęcie 6