Świat Nieruchomości - Bracia Juszczak
- Pośrednictwo - Wycena - Kredyty -

Polityka prywatności Firmy ,,Świat Nieruchomości'' Bracia Juszczak s.c.

Szanowny Kliencie,

Spółka pod firmą „Świat Nieruchomości” Bracia Juszczak s.c. (dalej zwana: „Świat Nieruchomości”) rozumie, jak ważna jest ochrona prywatności Klientów i dlatego przywiązuje do tej kwestii wielką wagę. Prosimy nie przekazywać spółce pod firmą „Świat Nieruchomości” żadnych danych osobowych ani poufnych do czasu dokładnego poznania i zaakceptowania treści niniejszych Zasad. Jeśli macie Państwo jakieś pytania, uwagi lub sugestie, prosimy o kontakt.

Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Zasady te spisano, aby ułatwić zrozumienie następujących kwestii:

  1. Kto jest Administratorem danych osobowych Klientów.

  2. Jak „Świat Nieruchomości” korzysta z danych osobowych Klientów.

   2.1 Jakie dane gromadzi „Świat Nieruchomości”

   2.2. Jak „Świat Nieruchomości” korzysta z danych osobowych Klientów.

   2.3. Gromadzenie i wykorzystanie danych innych niż osobowe

  3. Jak „Świat Nieruchomości” korzysta z cookie

  4. Jak „Świat Nieruchomości” ujawnia dane osobowe swoich Klientów.

   4.1 Ujawnianie za wyraźną zgodą Klienta

   4.2 Ujawnianie danych osobowych uprawnionym Partnerom („Podmiotom Współpracującym”) – powierzenie danych osobowych

   4.3 Ujawnianie danych osobowych, gdy jest to konieczne z punktu widzenia przepisów prawa lub z innych ważnych względów:

  5. Jak można sprawdzić i zmodyfikować swoje dane osobowe.

   5.1.Prawo do dostępu do swoich danych osobowych

   5.2 Prawo do przenoszenia danych osobowych

   5.3 Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, sprostowania danych osobowych i bycia zapomnianym

  6. Jak „Świat Nieruchomości” chroni dane osobowe swoich Klientów – szyfrowanie danych.

  7. Jak „Świat Nieruchomości” przetwarza dane osobowe dzieci.

  8. Zewnętrzni usługodawcy i ich usługi - administratorzy danych ofertowych Klientów.

  9. Jak dane osobowe Klientów są przesyłane do innych krajów.

  10. Jak przebiega aktualizacja tych Zasad.

  11. Jak skontaktować się ze „Światem Nieruchomości”.

W tym dokumencie opisano, jak „Świat Nieruchomości” przetwarza dane osobowe i poufne informacje dotyczące Klientów oraz co robi dla zapewnienia im należytej ochrony. Aby w pełni poznać nasze Zasady ochrony prywatności w kontekście konkretnego produktu lub usługi oferowanej przez „Świat Nieruchomości”, należy się z nim zapoznać.

1. Kto jest Administratorem danych osobowych Klientów

Administratorem danych Klienta jest Firma „Świat Nieruchomości” Bracia Juszczak S.C. z siedzibą 50-062 Wrocław, Plac Solny 16, NIP: 899-24-64-929, REGON: 932851943. Ochrona danych osobowych, ich przechowywanie i przekazywanie odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa i poszanowaniem prywatności. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny internetowy protokół szyfrowania komunikacji (SSL).

2. Jak „Świat Nieruchomości” korzysta z danych osobowych użytkowników

Dane osobowe są to dane, które dają się powiązać z konkretną osobą fizyczną i które są gromadzone w ramach korzystania z oferowanego przez „Świat Nieruchomości” produktu lub usługi pośrednictwa w sprzedaży lub kupnie nieruchomości. Przykładem może być nazwisko, data urodzenia, adres, numer identyfikacyjny, numer telefonu, numer konta, skan dowodu osobistego oraz czas i miejsce użycia odpowiedniego produktu lub usługi. „Świat Nieruchomości” gromadzi, przetwarza i profiluje dane osobowe tylko dla celów wymienionych w tych Zasadach. Poniżej przedstawiono przykłady danych osobowych, które mogą być gromadzone przez „Świat Nieruchomości” wraz ze sposobami ich wykorzystania:

2.1 Jakie dane gromadzi „Świat Nieruchomości”

Możemy gromadzić różnorodne dane osobowe, na przykład imię, nazwisko, firmę, numer telefonu, adres e-mail, numer PESEL, NIP, REGON, itp. Poniżej przedstawiamy przykłady danych osobowych, jakie możemy gromadzić.

 • Informacje podawane przez samego Użytkownika

  Klient otwierając zlecenie poszukiwania lub sprzedaży nieruchomości w naszej firmie zgadza się podpisać ze „Światem Nieruchomości” umowę o współpracy. Może być przy tym wymagane podanie koniecznych informacji, takich jak adres e-mail, adres zamieszkania lub zameldowania, numer telefonu, inne dane identyfikujące osobę fizyczną, data podpisania umowy itp. Jeśli usługa lub sprzedawany produkt jest realizowany za pośrednictwem pełnomocnika właściciela nieruchomości lub pełnomocnika Klienta poszukującego nieruchomości, „Świat Nieruchomości” ma prawo do gromadzenia także jego danych kontaktowych, na przykład imienia, nazwiska, numeru telefonu, adresów e-mail, itp. Nasze usługi i produkty, które oferujemy Klientom umożliwiają prowadzenie komunikacji i wymiany danych z innymi podmiotami zewnętrznymi. Treść komunikacji i wymieniane dane będą przetwarzane w bezpieczny sposób.

 • Informacje na temat korzystania z naszych usług i produktów

  „Świat Nieruchomości” może gromadzić dane na temat Klientów korzystających z oferowanych przez nas produktów lub usług a posługujących się z wszelkiego rodzaju gotowymi formularzami zgłoszeń w formie zapytań w sprawie produktów lub usług dostępnych na stronie internetowej www.swiat.nieruchomosci.pl oraz na stronach innych portali o tematyce nieruchomościowej a kooperujących z firmą „Świat Nieruchomości” na podstawie podpisanej pomiędzy nimi umowy o współpracy. Formularze zgłoszeń zawierają dane osobowe, które należy wpisać wysyłając zapytanie w sprawie nieruchomości oferowanej do sprzedaży. „Świat Nieruchomości” jest także administratorem tych danych osobowych.

 • Informacje ze źródeł zewnętrznych

  Możemy pozyskiwać informacje o Klientach z publicznie i komercyjnie dostępnych źródeł w zakresie dopuszczalnym przez prawo. Możemy także pozyskiwać dane o Klientach za pośrednictwem serwisów społecznościowych zewnętrznych usługodawców lub innych ogólnie dostępnych źródeł internetowych, jeśli Klient zdecyduje się skorzystać z takich serwisów i udostępni w nich swój numer telefonu, adres e-mail, i inne dane osobowe.

2.2. Jak „Świat Nieruchomości” korzysta z danych osobowych Klientów.

Dane Klientów możemy wykorzystywać w następujący sposób:

 • realizowanie usług i sprzedaż produktów, wprowadzanie zmian na życzenie Klientów;
 • Kontakt telefoniczny, e-mailowy, sms-owy z Klientami, przesyłanie lub przekazywanie innymi kanałami informacji o potencjalnie interesujących produktach i usługach, za wyraźną zgodą Klienta, kontakt w ramach kampanii marketingu bezpośredniego. Klient ma prawo w każdej chwili wycofać swoją zgodę na otrzymywanie tego typu informacji;
 • Informowanie Klienta telefonicznie, e-mailowo, sms-owo o dostępnych ofertach kupna/sprzedaży nieruchomości;
 • Personalizowanie/profilowanie klienta w celu zapewnienia wyższego komfortu obsługi, dostosowywanie poszukiwanych ofert nieruchomości do wymogów Klienta oraz aktywacja usług posprzedażowych;
 • prowadzenie audytów wewnętrznych i analiz danych w celu doskonalenia naszych produktów i usług; 
 • usprawnienie komunikacji z Klientami i podnoszenie jakości oraz bezpieczeństwa oferowanych im produktów i usług;
 • diagnozowanie błędów, gdy Klient zdecyduje się wysłać do nas informacje o błędach; 
 • udostępnianie i przechowywanie danych wysyłanych kanałami internetowymi bezpośrednio przez Klienta do „Świata Nieruchomości” (w formie np. zapytania o ofertę) lub udostępnianych przez Klienta w procesie podpisywania umowy o współpracy pomiędzy stronami.

2.3 Gromadzenie i wykorzystanie danych innych niż osobowe

„Dane inne niż osobowe” to informacje, których nie da się powiązać z konkretną osobą.

„Świat Nieruchomości” może gromadzić, przetwarzać i przekazywać dane statystyczne, na przykład na temat liczby odwiedzin naszej witryny www.swiat.nieruchomosci.pl, liczby transakcji, cen transakcyjnych itp. Celem ich gromadzenia jest badanie sposobu korzystania z naszej witryny oraz z produktów i usług. Dzięki takiej analizie usługi i produkty ofertowane przez nas mogą być usprawniane i ulepszane pod kątem potrzeb Klientów. „Świat Nieruchomości”, zależnie od własnej decyzji, może też gromadzić, wykorzystywać, przetwarzać, przekazywać i ujawniać dane inne niż osobowe w innych celach, np. na potrzeby Głównego Urzędu Statystycznego, itp.

Dokładamy starań, by dane osobowe przechowywać oddzielnie od danych nieosobowych i wykorzystujemy oba rodzaje danych niezależnie od siebie. W przypadku gdy dane osobowe są łączone z danymi nieosobowymi, takie połączenie będzie traktowane jako dane osobowe.

3. Jak „Świat Nieruchomości” korzysta z plików cookie

Aby umożliwić prawidłowe działanie naszej witryny internetowej, korzystamy z plików cookie. Strona internetowa www.swiat.nieruchomosci.pl może wykorzystywać „ciasteczka", które służą identyfikacji przeglądarki Klienta podczas korzystania ze stron. Dzięki nim działają takie funkcjonalności jak "Twój notes" oraz "Następna/poprzednia oferta". „Ciasteczka" nie zawierają żadnych danych osobowych i są usuwane po zamknięciu przeglądarki."

Plik cookie to plik tekstowy zapisywany przez serwer internetowy w pamięci należącego do użytkownika komputera lub urządzenia mobilnego. Późniejszy dostęp do tego pliku może uzyskać wyłącznie ten serwer, który go zapisał. Każdy plik cookie jest ściśle powiązany z używaną przez Klienta przeglądarką lub aplikacją. Zawiera on takie dane, jak identyfikator, nazwa witryny, cyfry i znaki. Poprzez pliki cookie zapamiętywane są określone informacje związane z obsługą witryny, na przykład preferencje Klienta.

W ten sam sposób plików cookie używa większość dużych witryn i dostawców usług internetowych, zapewniając użytkownikom wyższy komfort obsługi dzięki oferowanej przez cookie możliwości zapamiętywania tożsamości i ustawień przechowywanych w czasie jednej wizyty (w plikach cookie bieżącej sesji) lub między kolejnymi wizytami (w trwałych plikach cookie). W pliku cookie pamiętane są różne ustawienia witryn: język, rozmiar czcionki i inne opcje decydujące o sposobie wyświetlania witryny na danym komputerze lub urządzeniu mobilnym. Dzięki temu Klient nie musi wprowadzać tych samych ustawień przy każdym powrocie na tę samą witrynę

„Świat Nieruchomości” nie używa cookie do żadnych innych celów niż tu opisane. Pliki cookie można samodzielnie kontrolować i usuwać. Także większość przeglądarek udostępnia opcję powodującą blokowanie cookie.

4. Jak „Świat Nieruchomości” ujawnia dane osobowe użytkowników

„Świat Nieruchomości” nie sprzedaje danych osobowych zewnętrznym podmiotom. Tym niemniej „Świat Nieruchomości” może ujawniać dane użytkowników w następujących sytuacjach:

4.1.  Ujawnianie za wyraźną zgodą Klienta

Dysponując zgodą Klienta, „Świat Nieruchomości” może ujawniać jego dane osobowe wybranym przez niego podmiotom i w wybrany przez niego sposób.

4.2.  Ujawnianie danych osobowych uprawnionym Partnerom („Podmiotom Współpracującym”) – powierzenie danych osobowych

„Świat Nieruchomości” przy realizacji czynności związanych z obrotem w nieruchomościach może korzystać z pomocy Podmiotów Współpracujących. W związku z tym mogą oni uzyskać dostęp do danych Klientów, aby zapewnić należytą jakość usług i obsługi. Jeżeli Klient zdecyduje się za pośrednictwem” Świata Nieruchomości” na zakup produktów lub usługi pośrednictwa w obrocie nieruchomościami jego dane „Świat Nieruchomości” przekazuje m.in. notariuszowi, który sporządza umowę kupna/sprzedaży, współpracującemu przy konkretnej transakcji innemu biuru nieruchomości, zewnętrznej firmie księgowej rozliczającej finanse „Świata Nieruchomości”, w przypadku korzystania przez Klienta z produktów finansowych - bankom lub innym pośrednikom finansowym a także innym Podmiotom Współpracującym ze „Światem Nieruchomości”. Dane osobowe Klienta mogą być wtedy przetwarzane tylko w ściśle określonym, uzasadnionym i zaakceptowanym celu, a ilość danych zostaje ograniczona do niezbędnego minimum. Podmioty Współpracujące ze „Światem Nieruchomości” nie mają zezwolenia na przetwarzanie otrzymanych danych osobowych w jakichkolwiek innych celach.

4.3. Ujawnianie danych osobowych, gdy jest to konieczne z punktu widzenia przepisów prawa lub z innych ważnych względów:

„Świat Nieruchomości” ma prawo ujawnić dane osobowe Klienta, jeśli wymagają tego przepisy prawa, przebieg postępowania sądowego, spór prawny lub też na żądanie uprawnionych organów państwowych. Oprócz tego w uzasadnionych sytuacjach może dojść do ujawnienia danych w związku z egzekwowaniem naszych warunków świadczenia usług lub w związku z ochroną interesów naszych Klientów.

5.  Jak można sprawdzić, zmodyfikować lub przenieść swoje dane osobowe. Prawo do bycia zapomnianym.

Zgodnie z warunkami świadczenia usług związanych z pośrednictwem w obrocie nieruchomościami oraz sprzedażą „Świata Nieruchomości” Klient ma prawo kontrolować swoje dane osobowe. Mając to na uwadze, Klient powinien dbać o to, by jego dane były zgodne ze stanem faktycznym. „Świat Nieruchomości” dokłada wszelkich uzasadnionych praktycznie starań, by dane Klienta były prawdziwe, pełne i aktualne. 

5.1.Prawo do dostępu do swoich danych osobowych

Klient ma prawo do swobodnego dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania i ich usunięcia z bazy danych. „Świat Nieruchomości” przestrzega obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych i prywatności. Aby skorzystać z prawa dostępu do danych osobowych, Klient powinien zwrócić się z odpowiednim wnioskiem na adres: biuro@swiat.nieruchomosci.pl lub na adres 53-226 Wrocław, Plac Solny 16. Ze względów bezpieczeństwa wniosek powinien być sformułowany pisemnie.

5.2. Prawo do przenoszenia danych osobowych

Klient ma prawo do przeniesienia swoich danych od „Świata Nieruchomości”, który nimi dysponuje do innego podmiotu, z którym chce współpracować. Powinien wtedy otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jego dotyczące, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony „Świata Nieruchomości”, któremu dostarczono te dane osobowe.

Wykonując prawo do przenoszenia danych, Klient ma prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez „Świat Nieruchomości” bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

Prawo, do przenoszenia danych, nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych.

5.3. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, sprostowania danych osobowych i bycia zapomnianym

Ponadto Klient ma prawo do:

 1. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem;
 2. sprostowania jego danych będących w posiadaniu „Świata Nieruchomości” lub ich usunięcia (bycia zapomnianym).

Na życzenie Klienta „Świat Nieruchomości” dokona sprostowania lub usunięcia jego danych zgodnie z otrzymaną instrukcją. W tym celu należy zwrócić się z odpowiednim wnioskiem na adres biuro@swiat.nieruchomosci.pl lub na adres 53-226 Wrocław, Plac Solny 16.

Jednak „Świat Nieruchomości” może odmówić realizacji wniosków, co do których zachodzą uzasadnione podejrzenia złych intencji, wniosków stwarzających skrajne trudności w realizacji oraz wniosków niemających oparcia w obowiązującym prawie. 

„Świat Nieruchomości” zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych Klienta po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych (zatrzymania cudzej rzeczy jako zabezpieczenie roszczenia).

6.   Jak „Świat Nieruchomości” chroni dane osobowe Klientów

„Świat Nieruchomości” przykłada wielką wagę do bezpieczeństwa danych osobowych Klientów. Dane osobowe są chronione przed nieautoryzowanym dostępem, ujawnieniem wykorzystaniem, modyfikacją, uszkodzeniem i utratą przy użyciu procedur zgodnych z powszechnie przyjętymi standardami. Przy zabezpieczaniu danych stosujemy wszelkie uzasadnione praktycznie środki: stosujemy szyfrowanie korespondencji mailowej (SSL), stosujemy na wszystkich stanowiskach informatycznych licencjonowane oprogramowanie oraz licencjonowane, legalne programy antywirusowe. Aby zapewnić poufność danych, wprowadziliśmy mechanizm hasłowania wszystkich nośników teleinformatycznych dzięki któremu do danych mają dostęp wyłącznie upoważnieni członkowie personelu; dbamy o regularne szkolenie pracowników w zakresie ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informatycznego. 

Dokładamy wszelkich starań, by ilość danych osobowych ograniczyć tylko do niezbędnego minimum. Przechowujemy dane osobowe Klientów tylko przez czas niezbędny do zrealizowania celów określonych tymi Zasadami, tj. przez 5 lat.

Dane co do zasady nie są przechowywane dłużej niż 5 lat, chyba że jest uzasadnione i konieczne, a dłuższy okres przechowywania jest dopuszczalny przez obowiązujące przepisy prawne. Jakkolwiek stosujemy wszelkie środki ochrony danych osobowych w naszym posiadaniu, należy pamiętać, że żadne zabezpieczenie nigdy nie będzie idealne ani w pełni niezawodne. 

7.  Jak „Świat Nieruchomości” przetwarza dane osobowe dzieci.

Nasze produkty i usługi są przeznaczone głównie dla osób dorosłych. Dzieci nie mogą być stroną umowy o pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, chyba, że na podstawie postanowienia stosownego organu (np. orzeczenia Sądu) są właścicielem nieruchomości lub dysponują środkami finansowymi (np. ze spadku, darowizny) i posiadają przedstawiciela ustawowego uprawnionego do dokonania czynności prawnych związanych ze zbyciem, nabyciem, najmem lub wynajmem nieruchomości. W przypadku gdy pozyskanie danych osobowych od dzieci jest wymagane, robimy to na podstawie i w granicach prawa, za zgodą przedstawiciela ustawowego, tj. osoby sprawującej władzę rodzicielską, opiekę lub kuratelę a dane są przetwarzane i ujawniane tylko w zakresie dozwolonym przez prawo i za zgodą tej osoby wyrażoną w sposób przewidziany prawem lub gdy wymaga tego ochrona interesów dziecka. Jakkolwiek definicja wieku dziecięcego może być różna zależnie od miejscowych przepisów i przyjętych obyczajów, na potrzeby tych Zasad przyjmuje się, że dzieckiem jest osoba poniżej 18 roku życia nie mająca zdolności do dokonywania we własnym imieniu czynności prawnych.

Jeśli „Świat Nieruchomości” poweźmie informacje o tym, że doszło do pozyskania danych osobowych dziecka bez uprzedniej niewątpliwej zgody przedstawiciela ustawowego podjęte zostaną stosowne kroki w celu niezwłocznego usunięcia tych danych.

8. Zewnętrzni usługodawcy i ich usługi

Z myślą o podniesieniu komfortu obsługi i jakości naszych usług, chcąc aby oferty sprzedaży powierzonych nam do sprzedaży nieruchomości Klientów dotarły do jak największej rzeszy potencjalnych kupujących, „Świat Nieruchomości’ umieszcza treści związane z ich sprzedażą jedynie w formie zdjęć (bez możliwości zidentyfikowania dokładnego adresu nieruchomości) i opisów (bez nazwy ulicy oraz bez numerów adresowych) na platformach Zewnętrznych Usługodawców, niepowiązanych w sposób prawny z firmą „Świat Nieruchomości”.

”Świat Nieruchomości” nie ma kontroli nad Zewnętrznymi Usługodawcami. Klient przy podpisywaniu umowy o pośrednictwo w obrocie nieruchomością, którą prawnie dysponuje, we własnym zakresie decyduje, czy wyrazi chęć i zgodę na umieszczenie reklamy za pośrednictwem „Świata Nieruchomości” na platformach Zewnętrznych Usługodawców oferujących nieruchomości na sprzedaż czy też nie.

„Świat Nieruchomości” nie ma kontroli nad środkami ochrony prywatności i danych osobowych, jakie stosują Zewnętrzni Usługodawcy; środki te nie są też objęte niniejszym zbiorem Zasad. Jeśli Klient zdecyduje się dobrowolnie udostępnić jakiekolwiek informacje Zewnętrznym Usługodawcom, powinien najpierw zapoznać się z deklarowanymi przez nich zasadami ochrony danych.

9. Jak dane osobowe Klientów przesyłane są do innych krajów

Dane osobowe naszych Klientów nie są udostępniane ani przesyłane poza granice kraju, w którym ma miejsce korzystanie z produktów i usług, tj. nie są przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowych.

10. Jak przebiega aktualizacja tych Zasad

„Świat Nieruchomości” zastrzega sobie prawo do okresowego aktualizowania tych Zasad i będzie informować Klienta o takich zmianach. W przypadku jakiejkolwiek zmiany w treści tych Zasad aktualny ich tekst będzie publikowany na naszej witrynie (www.swiat.nieruchomosci.pl). O zmianach Zasad ochrony prywatności możemy też powiadomić Klienta w odrębnym komunikacie (na przykład przy użyciu kanałów elektronicznych). 

11. Jak skontaktować się ze „Światem Nieruchomości”

Wszelkie pytania, komentarze i sugestie prosimy kierować pocztą elektroniczną na adres biuro@swiat.nieruchomosci.pl  lub zgłaszać je w jednym z naszych oddziałów 53-226 Wrocław, Plac Solny 16 lub 50-123 Wrocław, ul. Oławska 28. Pełna lista oddziałów regionalnych jest opublikowana pod adresem: www.swiat.nieruchomosci.pl