Świat Nieruchomości - Bracia Juszczak
- Pośrednictwo - Wycena - Kredyty -

Polityka prywatności strony internetowej

I. Informacje ogólne

 1. Spółka pod firmą „Świat Nieruchomości s.c., zwana dalej „ŚWIAT NIERUCHOMOŚCI”) z siedzibą we Wrocławiu, przy Placu Solnym 16, (50-062) Wrocław, NIP: 899-24-64-929, REGON: 932851943, adres e-mail: biuro@swiat.nieruchomosci.pl, nr tel.: 71/330-55-00 (w godzinach od 9:00 do 18:00), z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) – właściciel i administrator serwisu internetowego umieszczonego w następującej domenie: http://www.swiat.nieruchomosci.pl/ (dalej: „Serwis”), szanuje prawo użytkowników korzystających z usług Serwisu (dalej: „Usługobiorcy”) do ochrony ich prywatności.
 2. ŚWIAT NIERUCHOMOŚCI dokłada wszelkich starań, aby przetwarzanie i ochrona danych osobowych Usługobiorców były dokonywane w sposób uniemożliwiający dostęp do tych danych ze strony osób nieuprawnionych, jak też przed nieuprawnionym wykorzystaniem ww. danych. Zapewnia również bezpieczeństwo korzystania z Usług.
 3. ŚWIAT NIERUCHOMOŚCI posługuje się przy tym środkami i rozwiązaniami technicznymi służącymi zapobieganiu ingerencji nieuprawnionych osób trzecich w sferę prywatności Usługobiorców.
 4. Zbiór danych osobowych przetwarzanych przez ŚWIAT NIERUCHOMOŚCI jako ich administratora zgłaszany jest przez ŚWIAT NIERUCHOMOŚCI Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.
 5. Niniejszy dokument określa zakres oraz zasady gromadzenia i przetwarzania informacji o Usługobiorcach, w tym ich danych osobowych.

II. ŚWIAT NIERUCHOMOŚCI zbiera i wykorzystuje następujące informacje i dane dotyczące Usługobiorców:

 1. Dane osobowe Usługobiorców: ŚWIAT NIERUCHOMOŚCI prowadząc Serwis i świadcząc za jego pośrednictwem usługi (dalej: „Usługi”), o których mowa w Regulaminie korzystania z Serwisu (dalej: „Regulamin”) zbiera i przetwarza dane dotyczące Usługobiorców, w tym dane osobowe Usługobiorców będących osobami fizycznymi, w zakresie i celu niezbędnym do realizacji określonych Usług, wskazanych na stronach Serwisu. Zgodnie z właściwością Usług wymagających podania przez Usługobiorcę jego danych osobowych, może być niezbędne podanie przez Usługobiorcę w szczególności następujących dotyczących go danych:
  1. nazwisko i imiona Usługobiorcy;
  2. numer NIP;
  3. adres poczty elektronicznej;
  4. numer telefonu;
  Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednak może być konieczne do korzystania z Usług, a także do składania przez Usługobiorcę zamówień na Usługi.
 2. Pliki cookies

  ŚWIAT NIERUCHOMOŚCI może stosować mechanizm plików „cookies”, w czasie gdy użytkownik (Usługobiorca) odwiedza stronę www Serwisu. Pliki „cookies”, które mogą zostać użyte na stronach internetowych Serwisu są kojarzone wyłącznie z przeglądarką danego komputera (użytkownik jest anonimowy), bez podawania imienia lub nazwiska użytkownika. Są to informacje zapisywane przez serwer ŚWIAT NIERUCHOMOŚCI na komputerze użytkownika, które serwer ŚWIAT NIERUCHOMOŚCI może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z komputera użytkownika. Pliki „cookies” dostarczają danych statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron Serwisu.

  ŚWIAT NIERUCHOMOŚCI może także umieszczać pliki „cookies” w celu monitorowania ruchu Usługobiorców w Serwisie, a także pomiędzy Serwisem a współpracującymi z ŚWIATEM NIERUCHOMOŚCI innymi serwisami internetowymi.

  ŚWIAT NIERUCHOMOŚCI może analizować gromadzone dane korzystając z rozwiązań zewnętrznych dostawców. Aktualnie korzysta z usług świadczonych przez Google Analytics. To narzędzie działa w oparciu o pliki Cookies, jednak nie udostępnia danych umożliwiających identyfikację osób. Prosimy o zapoznanie się ze szczegółami polityki prywatności Google Analytics.

  Użytkownik może w każdym czasie wybrać sposób obsługi plików „cookies” w strefie internetowej poprzez zastąpienie automatycznej obsługi plików „cookie” na obsługę indywidualną (ustawienia użytkownika). Szczegółowych informacji w tym zakresie udzielają dostarczyciele programów do obsługi strefy internetowej (przeglądarek), zazwyczaj w zakładce „opcje internetowe” lub podobnej. Każdy użytkownik może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Jednakże wyłączenie opcji akceptowania plików „cookies” przez użytkownika w swojej przeglądarce (zablokowanie, monitowanie), może spowodować utrudnienia czy wręcz uniemożliwić korzystanie z niektórych Usług świadczonych przez ŚWIAT NIERUCHOMOŚCI. 

III. Zabezpieczenia danych osobowych stosowane przez ŚWIAT NIERUCHOMOŚCI

 1. Wszelkie dane osobowe pobierane od Usługobiorców przesyłane są do systemu za pomocą bezpiecznego protokołu SSL szyfrowanego kluczem 128-bitowym.
 2. Wszystkie informacje o Usługobiorcach przechowywane na serwerze ŚWIAT NIERUCHOMOŚCI są zabezpieczone przed dostępem niepowołanych osób. Jedynymi osobami uprawnionymi do dostępu do tych danych i ich przetwarzania są pracownicy lub współpracownicy odpowiednio przeszkoleni przez ŚWIAT NIERUCHOMOŚCI, właściciela serwisu.

IV. Informacja o zasadach udostępniania danych osobowych Usługobiorców innym podmiotom.

 1. ŚWIAT NIERUCHOMOŚCI gromadzi dane Usługobiorców przede wszystkim w celu realizacji Usług. Zastrzega sobie jednak prawo do przekazywania danych swoim partnerom, chcącym zaoferować dodatkowe produkty Usługobiorcom, jednak z zachowaniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych, tj. po wyrażeniu zgody na przekazanie tym podmiotom danych osobowych i otrzymywanie od nich materiałów reklamowych przez Usługobiorcę.
 2. Ewentualne wysyłanie materiałów reklamowych oraz marketingowych przez osoby trzecie, a także przesyłanie informacji handlowej drogą elektroniczną, jest zawsze uzależnione od uprzedniego wyrażenia zgody przez Usługobiorcę, która może być cofnięta. Każdy Usługobiorca ma też prawo do rezygnacji z otrzymywania wysyłanych przez ŚWIAT NIERUCHOMOŚCI listów elektronicznych.

V. Prawo dostępu Usługobiorcy do treści swoich danych osobowych, ich poprawienia i usunięcia.

 1. Usunięcie z bazy danych informacji o Usługobiorcy, z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu, jest możliwe po przesłaniu maila na adres e-mail określony w części I ust. 1.
 2. Dane Usługobiorcy mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Za zgodą Usługobiorcy wymaganą zgodnie z obowiązującymi przepisami dane mogą również zostać udostępnione innym podmiotom.

VI. Dodatkowe Informacje:

 1. ŚWIAT NIERUCHOMOŚCI umieszcza na stronach swojego serwisu odnośniki umożliwiające Usługobiorcom bezpośrednie przejście na inne strony internetowe. Niniejsza Polityka prywatności nie obejmuje stron internetowych prowadzonych przez inne podmioty, niezależne od ŚWIATA NIERUCHOMOŚCI.
 2. ŚWIAT NIERUCHOMOŚCI może przechowywać wiadomości e-mail i inną korespondencję skierowaną do Usługobiorcy, aby móc odpowiadać na pytania, reagować na zgłoszenia i udoskonalać Usługi. Adres e-mail Usługobiorcy może zostać użyty do nawiązania z nim kontaktu w sprawie Usług.

VII. Zmiana Polityki prywatności

ŚWIAT NIERUCHOMOŚCI zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki prywatności. Obowiązująca jest w stosunku do Usługobiorców aktualna Polityka Prywatności dostępna na stronach Serwisu.